Študentský parlament NHF

ČLÁNKY

Predzápis predmetov 2. kolo

25. 5. 2016
st

Milí študenti,

po vyhodnotení záujmu o jednotlivé predmety boli z dôvodu nedostatočného záujmu z ponuky odstránené nasledovné predmety:
Geografické informačné systémy
Krízový manažment vo verejnej správe
Komparácia ekonomických systémov
Účtovníctvo verejnej správy
Seminár z mikroekonomických politík 2
Seminár z makroekonomických politík 2
Hospodárska politika v ére globalizácie
Teória a politika zamestnanosti
Ekonómia trhu práce
Zelená ekonomika

Aplikácia sociálneho zabezpečenia v praxi

Študenti, ktorí mali tieto predmety zvolené si tak musia dovoliť dostatočný počet kreditov zo zostávajucej ponuky.

Ponuka predmetov je navyše rozšírená o predmety:
Politické geografia (1. stupeň)
FOREX (2. stupeň)
Behaviorálne financie (2. stupeň)

Návod na zápis predmetov

Druhé kolo predzápisu prebehne od od 26.5.2016 (štvrtok) od 13.00 – do 27.5.2016 do 23.59

Študenti externého štúdia a študenti v študijnom programe Ekonómia a právo si budú voliť predmety v dodatočnom termíne, ktorý bude včas oznámení.

Predmety v cudzom jazyku boli študentom odstránené zo zápisných listov!!!. Možnosť prihlásiť sa na predmety v cudzom jazyku bude k dispozícii dodatočne po vyhodnotení záujmu Erasmus+ študentov. Následne vám budú v prípade záujmu nahradené predmety v slovenskom jazyku za zvolené predmety v cudzom jazyku.

Pri voľbe predmetov v každom prípade použite možnosť “pridať predmet zo študijného plánu”!!!

ĎALEJ

Pozvánka na Capco open office

10. 5. 2016
capco-og_image

PRÍLEŽITOSŤ – ZMENA- NOVÉ ZAČIATKY Capco Bratislava Vás týmto srdečne pozýva na Deň otvorených dverí. Kedy: 27.05.2016 (piatok), od 16:30 (možný príchod aj neskôr) do 19:30…

ĎALEJ

Výsledky doplňujúcich volieb do AS NHF

3. 5. 2016
congrats

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF prebehli dňa 02.05.2016 v miestnosti 2B57. Na základe spočítania hlasovacích lístkov volebná komisia zložená z členov študentskej…

ĎALEJ
<